تبلیغات اینترنتیclose
مشترکات زبان بلوچی با گویش های اطراف جیرفت(قلعه گنج ، کهنـوج، منوجان ،نودژ، جگین و...(4)
 
بنت نیوز
مجله خبری و فرهنگی بخش بنت
درباره وبلاگ


پرویز کدخدایی هستم متولد 1362 بخش بنت شغل : آموزگار محل خدمت : دبستان شهید مطهری بخش بنت هدف : اطلاع رسانی بخش بنت در دنیای مجازی parvizkadkhodai@gmail.com 09151954909 09391954909 بنت نگین زیبای بلوچستان شهر بنت مرکز بخش بنت از توابع شهر ستان نیک شهر که در 85 کلیومتری شمال غرب نیکشهر و 45 کیلومتری جنوب شهر فنوج که بین 26 درجه و 17 درجه عرض شمالی و 59 درجه و 13 درجه طول شرقی گرینویچ در ارتفاع 400 متری از سطح دریا واقع شده است . شهر بنت دارای پیشینه تاریخی میباشد که در ادیار ماضی سیطره حکمرانی حکام محلی بنت از ساحل دریا در بند جاسک امروزی تا نیکشهر کنونی و از بزمان تا رودبار زمانی جز نقشه حکمرانی بنت تلقی می شد . و در حال حاضر یادگاران گرانبها از آن زمان برای ما باقی مانده است که مهمترین آن دلاورمردیها و شجاعت آن مردان بی ادعا که در راه دین و ناموس خود را اهدا نمودند . که میتوان دلاور رشید میر کمبر را از این میان بیاد آورد . شهر بنت در حوزه شهری حدود 15 کیلومتر مربع وسعت را دار است .

آمار کاربران
مطالب اخير
عضویت سریع
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  ایمیل :
  کد امنیتی : *
برچسبها

واژگان مشابه ومشترک زُبان بلۏچی با

 

 گویش های اطراف جیرفت(قلعه گنج ، کهنـۏج، منۏجان ،نۏدژ،جگین و...)

 

باترجمه ی پارسی(بخش 4 )

 

ابتدا غزلی از حقیر که آنرا انتشارات صدّیقی زاهدان در کتابم

 

آموزش شعر کلاسیک منتشر نمود▼

 

«دل نـَبی دانا»

 

1) چِـڃ مَنی زَخْمانْ تـَوْمَجَنْ گانا * گـَـژْدُمِڃـن یاران تـَوْ بِکَـَن مانا

 

2) رۏبَهان گـُشتـَه ما تَهی یارِن * ظاهری یارَنْ گـَـژْدُمِڃـن سانا

 

3) آ شَپَئ اِسْتارْ وارِثانْ کـُشتـَه * یـڃ غمی رڃـشُم  وا مَنی جانا

 

4) کافرانْ پَرْ ما، آپْ سَکْ بَسْتـَه * تــَوْ بیا مَرْچی پَچْ بِکن تانا

 

5) یا بِدَئ زَهْـرِڃ کافرِڃـن ماران * یا بِکن رۏشن یِـڃ مَنی بانا

مهره مار

 

6) چِـڃ مَنی ̈طـَـپّان تـَوْ مَجَن گانا * گژدُمِڃن یاران تَو بِکَن مانا

 

7) مَئ اَیوبا دَئ جَنَّتی دادِڃ * نازُکڃـن عِشْکان دَئ پَه مهمانا

 

سنگین:/sangīn/ باوقار ومتین صفتی برای زن با حجاب

 

پُنیـدِن/ponīden/◄▼

 

پُنـْـڌگ/ponĎag/ :ریزریزکردن نان در خورشت یادر گِل(مصدر)

 

چُّکـَّگ/čokkag/ ◄▼

 

چُکیدِن/čokīden/: بوسیدن چوسَّگ◄چوشّیدِن: مکیدن ...(مصدر)

 

 زُپَّگ/zoppag/◄زُپَنـْـدِن/zopanden/:کشیدن...سَگــَّگ◄تحمّل کردن(مصدر)

 

پاتــِرَپّ /pāterapp/◄تِـرَپّان: تهدید کردن

 

 پَـتـَّر/pattar/◄مجلس:رفتن نزد کسی جهت عذرخواهی وآشتی

 

گـُوَلـْم/govalm/◄بــِرْکِه

 

 پـِنـْـدۏل/pendöwl/◄جیب زنان... پـِنچ◄ناخُن(اسم)

 

پُلـْـپُــ̈طڃنـَگ/polpoŤёhnag/◄پُلـْپُتڃنْدِن:

 

 مالیدن بدن به خاک:تکان دادن چشم(مصدر)

 

تـَباهِگ/tabāheg/◄گوشت جوشانده شده وخشک شده توأم با ...

 

تـَچْکی کــَن/tečkīkan/◄بـِگـُسْتـَران ،پهنش کـُن (فعل امر)

 

تِـریتّ/terītt/◄مخلوط کردن نان در خورشت...تــَکاس◄قصاص

 

جـالِـگ/ǰāleg/◄پستان بند بز وگوسفند... جار◄دوقلو

 

جَزَگ/ǰazag/ = جَگـَز◄وسایل کهنه ... جَگ:پارْچ=حدو مرز

 

جَنۏزام/ǰanöwzām/=جَنۏزُم /ǰanöwzom/◄بیوه زن

 

 جوشـْکی =◄ عصبی

 

چانـْک◄مشغول ... چَگـَلْ دَیَگ=چَگـَلْ دادِن◄پرتاب نمودن(مصدر)

 

چیلّ◄شِڃـپ= رودخانه ی کوچک و موقتی

اَوْر = هـَوْر:باران
_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزم.نظریادت نره

 

هَمْجـِرات◄زن برادرْ شوهر ... هیرّدِراپ◄غرو جوش کردن وتهدید

 

هـَنـْـتـُوکی = زنانی که جهت دعوت عروسی می روند= طایفه ی عروس

 

هُرُۏشْت= روشنایی ... خُوَسِرْک◄پدرْشوهر=وَسِرْک◄برادرْشوهر

 

داز= نخل وحشی ... ڌاه = داه ◄پخش و شایعه

 

دَجُک = جوجه تیغی ...

دَلاله◄وَژْرنگ◄خوشگل

نقوش جديده 2012 نقوش مرسومه

 

بَهیلّ= دِلـْنـَبۏک◄بخیل ، خسیس(صفت)

 

دِلڃـکیمّ/delёhkī īmm/◄نا امید * دَنـْزْ= دَمْزْ ◄گرد وغبار

 

وَرُۏک= رَمڃز◄موریانه

 

رُنـْگ = حیوان مجرد وغیر آبستن  ...جَمْبۏگ= زَمْبۏگ◄ماما

 

رُۏدڃنـَگ= رۏدڃنـْتِـن◄پرورش دادن

 

سَهارْ= سهاری= کثیف ... سُرڃنـَگ سُرِنـْدن◄تکان دادن

 

نـُک نـُک= سُکْ سُکْ◄نق نق ،نق زدن

 

سُنـْد◄ظرفی کوزه مانند که آنرا از برگ نخل وداز می بافند

 

سُواس◄نوعی کفش که با برگ نخل وداز می بافند

 

سڃوال◄سرگردان، بدبخت ... شَهاز یا شۏهاز◄جستجوی

 

کاپَر= کاوار◄کـَپَر،چیزی شبیه آلاچیق 

 

کـُڌِلْ= کــُتــُـۏک◄آلونک ، خانه ای که از گِـل وچوب وبرگ می سازند

خبرگزاری فارس: تلخ‌ترین خاطره جهادگر جوان از محرومیت یک روستا

 

کـُجالـُک = ظرفیت افراد ... کــَراپ کـُرۏپ◄اسم صوت،نام آوا

 

هَپَرُّک = کـَرَنـَوْک◄نـَوَه ی نوه یا فرزند نوه

 

کـَلـَنـْڌ= کــَلــَنـْت= ظرف کهنه، ظرف سفالین ،ظرف

 

کـُلــَه = کــُلــَوْ◄پیام وپیغام

 

کـُمْپْ = قوس کمر◄کــُمْپّی ◄کسی که کمرش قوس داشته باشد

 

کۏت◄زیاد و انباشته شده و فروان

بادُهْت:دُهْتر=جَنِک= دختربازَن=جَـنڃن= زن

 

کۏنــْـڌ◄زانو ... گۏگو= گاوِشْک◄بادست وپا رفتن نوزادان

 

گـُوار = گـُهار:خـُوَه◄خواهر...گـَدِرڃن= گـَدُرۏم◄نوعی زخم پوست

 

نِشار= گـُوَروگ = عروس خانه گـُوَرانـْڌ◄ گوسفندنریا قوچ

 

گـُوَم◄موقعیّت : بڃ گـُوَما جَتی = یـِه هُو و غیرمنتظره زدش

 

گـُوَست◄عبور کرد(سوم شخص مفرد، فعل ماضی)، رودخانه

 

گـُوَسـْکْ/govask/◄گوساله ... گِهاسَگ/gehāsag/= گَهاسَگ ◄خمیازه

کــُچـِک و گــُرْبَگ= سگ و گربه

1

 

گــُوَنڌو دَیَگ= گــُوَنـْدو دادِن◄دعای توأم با جادو(مصدر)

 

 گیوّار= خط بین موها و فرق سر... لـَـ̈ط= لـَتّ ◄چوب

 

لِـمْپّ= آب بینی ودماغ

 

لڃزْگ ولڃتار/lёhzgolёhtār/◄ آب دهان وقتیکه سرازیر گردد

 

لڃــ̈طـڃنـَگ/lёhŤёhnag/=لڃت دادِن ◄غلتاندن(مصدر)

 

مَـدَگ = مَتِگ◄ ملخ مُگْ◄درخت خرما

 

مَجۏلْ◄کــَشْـکــَک پای ودست انسان وحیوان

 

مُشـْـتـُک= سنگ کوچک آسیاب

 

نـُپاد یا نِپاد=◄ لحاف ، رختخواب

 

نـڃـپَگ/nёhpag/ = نِـهڃـک/nehёhk/◄ویار=

حالت خاص اوایل حاملگی

 

واک= توانایی،قدرت ... نـِشار ◄عروس هر خانواده را نشار میگویند

 

نِهـِرّ◄پرخاش ... وۏکار ◄تهوّع و استفراق

 

نۏک = نۏگ =  تازه ، جدید اوّل

 

یڃرکـَشَّگ، خمیازه ای که در آن دستها نیز باز شوند(مصدر)

 

یڃوار /yёhvār/◄گـَردافشانی درخت نخل

 

یڃر کــَوْتِـن/yёhrkovten/= یڃر کــَپَــگ◄پایین آمدن پایین پریدن

مُرْ گ:/morg/ مرغ  جمله: مُرْ گ اِدا نـَهـِن

 

آكِبَت:/akebat/ عاقبت

 

آكوتّ:/ākūt/ ياقوت

 

سَرپَدِن:/sarpaden/ باخبر است

 

آگاه:/āgāh/ بيدار جمله : آگاهي كَن

 

آلـُنْڌ:/ālonĎ/ ريشه درخت

 

پڃشۏک:pëhšöwk/جلورو، پيشرو

کــَــپَـۏدَر = کبۏتر

 

كـَـپْتـُۏك:/kaptöwk/ زمين گير ،ازکار افتاده، مريض

 

جاتيگ:/ǰātīg/ جادوگر

 

آلـَكو:/ālakū/ علوفه اي بهاري

 

آلۏربَلۏر: /ālöwrbalöwr/ مخلوط ، قاتي پاتي

 

پۏلِنْگ:/pöwleng/ لكّه دار، كثيف

 

 جمله: گـُدي پۏلِنْگ كـُتـَن

 

پُلْك:/polk/ ريگ ,گردوخاك وغبار

 

آم:/ām/ خام جمله: آمڃن گۏشتي پَتْكَن

 

آمُك:/āmok/ آمنه

منبع بلوچانی زبان

نویسنده : بلوچانی زبان 20 تير 1392 ساعت : 18:19
اجرکم عندالله القادر


سایت
صفحه قبل 1 صفحه بعد
نظر شما
نام : *
پست الکترونیک :
وب سایت/بلاگ :
*
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O @};-
:B /:) =D> :S
کد امنیتی : *


نوع مطلب : | بازدید : 1894
برچسب ها : ,


مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
پيوندها
خبرنامه
جستجو
آمار وبلاگ
 • آنلاین : 1
 • بازدید امروز : 19
 • بازدید دیروز : 21
 • بازدید هفته گذشته : 69
 • بازدید ماه گذشته : 382
 • بازدید سال گذشته : 10593
 • کل بازدید : 424884
 • کل مطالب : 720
 • نظرات : 395
 • رنک گوگل :
 
 
طراحی: مای تم - قدرت گرفته از: سرویس وبلاگدهی ایران